IKA POLAND CUP 2021 - HARMONOGRAM

Informacje przedstartowe:

  • W związku z obostrzeniami na hali sportowej w trakcie trwania zawodów mogą przebywać tylko zawodnicy, sędziowie, trenerzy, ratownicy medyczni oraz wolontariusze,
  • Przez cały czas trwania turnieju obowiązuje zakrywanie ust maską (wyłączając start), 
  • Obowiązuj dezynfekcja rąk,
  • Zawodnicy moga wejść na halę nie wczesniej niż 30 minut przed planowanym startem,
  • Zawodnicy na halę wchodza wejściem głównym, natomiast wychodzą wejsciem B (z tyłu hali)

Harmonogram startów: Harmonogram