3 KYU
Brązowy

KIHON:

KUMITE:

KATA:

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE: