Czasówka Grand Prix IKA Poland 2021

Czasówka: Zobacz

Na halę należy przybyć nie przynajmniej 30 min przed planowaną konkurencją. Podczas przebywania no hali obowiązuje bezwzględne zasłanianie twarzy maseczką.