Seminarium z Soke Takayuki Kubota

W dniach 18-19.03.2016 w Raszynie k. Warszawy, odbyło się międzynarodowe seminarium karate z Soke Takayuki Kubota 10 dan, który stoi na czele International Karate Association z siedziba w Los Angeles. Asystowali mu jego osobiści uczniowie: Kyoshi Rod Kuratomi i Kyoshi Ted Bratakos. W seminarium wzięli udział również karatecy z Indii, Ukrainy, Białorusi, Serbii, Włoch (Turyn, Bolonia) oraz Polski.

W piątek rano Shihan Jacek i Krzysztof Chałupka, odbyli ponad dwugodzinny indywidualny trening z Soke Kubota. Tematem treningu były kata stylu Gosoku-ryu

  • Gosoku-yondan,
  • Jiyu no michi,
  • Tamashi,
  • Go no Kata,
  • Ri-kyu,
  • Gosoku-godan

W wieczornym treningu brali udział instruktorzy IKA POLAND, a głównym zagadnieniem było kumite.

W sobotę przed południem okazję do spotkania z Soke mieli najmłodsi adepci ćwiczący w naszych klubach, natomiast dorośli kontynuowali kumite. Podczas sesji popołudniowej grupa zaawansowana doskonaliła posługiwaniem się kubotanem oraz techniki kubojitsu.

Szkolenie zakończone zostało egzaminem na stopnie mistrzowskie do których przystąpiło 6 osób. W wyniku egzaminu 5 osób uzyskało stopień 1 dan, natomiast jedna 3 dan (Janusz Grzyb).