5 KYU
Niebieski

KIHON:

 • Age-uke, Gyaku age-uke, Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD (w miejscu),
 • Sambon-zuki, do tyłu Age uke, Gyaku-zuki, ZD,
 • Gosoku-uke do przodu, RD,
 • Ren-zuki (w miejscu), ZD, do tyłu Gosoku-uke, Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD,
 • Uchi-uke, Gyaku-empi-uchi, ZD,
 • Uchi-uke, ZD, Yoko-empi-uchi, KD, Gyaku-zuki, ZD,
 • Shuto-uke, Kizami-mae-geri, Gyaku-zuki, KkD,
 • Haito-uchi, Gyaku-haito, ZD,
 • Mae-geri, Gosoku-uke, Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD,
 • Kizami-mae-geri, Kote-uke, Seriuto-uke, Gyaku-zuki, ZD,
 • Yoko-geri-keage, Yoku-yraken-uchi, Kagi-zuki, KD,
 • Yoko-geri-kekomi, KD,
 • Kizami-Mawashi-geri, ZD,
 • Ushiro-geri, ZD,
 • Mae-geri/Mawashi-geri (z międzykrokiem), ZD.

KUMITE:

 • Tori: Oi-zuki (j), Gyaku-zuki (ch), ZD, -> Uke: Kote-uke , Seriuto-uke, Gyaku-zuki, ZD, (kihon ippon kumite),
 • Tori: Oi-zuki (ch) -> Uke: Shuto-uke, KkD, Kizami-mae-geri, Gyaku-zuki, ZD, (kihon ippon kumite),
 • Tori: Oi-zuki (j), Oi-zuki (ch), Mae-geri, ZD,-> Uke: Age-uke, Gyaku-zuki, Uchi-uke, Haito-uchi, Gedan-barai, Gyaku-zuki, ZD, (sambon kihon kumite),
 • Tori: Kizami-zuki -> Uke: dowolna obrona i kontra,
 • Tori: Gyaku-zuki -> Uke: dowolna obrona i kontra,
 • Kumite-wolna walka - trzy walki.

KATA:

 • Heian Yodan,
 • Uke no Kata.

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE:

 • pompki 45, przysiady 50, brzuszki 40,
 • tor przeszkód, przeskoki przez płotki, drabinka koordynacyjna, skoki na skakance 30s, bieg na 800m,
 • przewrót w przód, pad w tył, pad w przód, pad w bok.