4 KYU
Niebieski

KIHON:

 • Age-uke, Gyaku-zuki (ta sama ręka) Gyaku gedan-barai, Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD,
 • Mae-geri, Gedan-barai, Gyaku-zuki, ZD,
 • Shuto-uke(j) (ta sama ręka) Shuto-uke (g), KkD, Gyaku-zuki, ZD,
 • Shuto-uke do przodu przez plecy,
 • Kizami-zuki, Gyaku-zuki, Gosoku-uke do RD, Gyaku-zuki, ZD (w miejscu),
 • Mae-geri, Gyaku-zuki, Mawashi-geri, Gyaku-zuki, ZD,
 • Yoko-geri-keage, Yoko-geri-kekomi, KD,
 • Shuto-uke,
 • Mae-geri, Yoko-geri, Mawashi-geri, (wszystko tą samą nogą),
 • Ki-zuki, Gyaku-zuki ściągnięcie nogi do RD, Gosoku-uke, Oi-zuki, Gyaku-zuki, ZD,
 • Ushiro-geri (do przodu), ZD,
 • Shuto-uke, KkD, (tą sama rękę) Gedan-barai, ZD, Gyaku-zuki,
 • Gosoku-uke, KkD, ściągnięcie nogi do RD, Gyaku-gosoku-uke, zmiana nogi, Kizami-zuki, Gyaku-zuki,
 • Heian kata – Początek,

KUMITE:

 • Tori: Oi-zuki (j) -> Uke: Gosoku-uke, Gyaku-zuki, ZD,
 • Tori: Gyaku-zuki (ch) -> Uke: Seriuto-uke, Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD,
 • Tori: Mae-geri (ch) -> Uke: Gyaku-gedan-barai, Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD,
 • Tori: Kizami-zuki (j) -> Uke: dowolna obrona i kontra,
 • Tori: Mae-geri (ch) -> Uke: dowolna obrona i kontra, 
 • Kumite-wolna walka - trzy walki.

KATA:

 • Heian Godan,
 • Kimeno Kata.

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE:

 • pompki 45, przysiady 50, brzuszki 40,
 • tor przeszkód, przeskoki przez płotki, drabinka koordynacyjna,
 • przewrót w przód, pad w tył, pad w przód, pad w bok,
 • skoki na skakance 30s, bieg na 800m.