8 KYU
Pomarańczowy

KIHON:

 • Oi-zuki, ZD,
 • Gyaku zuki, ZD (w miejscu),
 • Kizami-zuki-Gyaku-zuki ZD (w miejscu),
 • Gosoku-uke, RD,
 • Age-uke, Gyaku-zuki, ZD,
 • Soto-uke, Gyaku-zuki, ZD,
 • Shuto-uke, KkD,
 • Uraken-uchi, ZD,
 • Mae-geri, ZD (w miejscu),
 • Mae-ren-geri/chudan, jodan (z przejściem), ZD,
 • Kizami mae-geri, ZD,
 • Yoko-geri-kekomi, KD,
 • Mawashi-geri (ch,j), ZD,
 • Pozycje ZD,KD, KkD -przód tył,

KUMITE:

 • Tori: Oi-zuki (j), ZD, -> Uke: Age-uke, Gyaku-zuki, ZD, (kihon ippon kumite),
 • Tori: Oi-zuki (ch), ZD, -> Uke: Gedan-barai, Gyaku-zuki, ZD, (kihon ippon kumite),
 • Tori: Oi-zuki (J), Oi-zuki  (ch), Mae-geri, ZD, -> Uke: Age-ue, Uchi-uke, Gedan-barai, ZD, (sambon kihon kumite).

KATA:

 • Heian shodan,
 • Ichi no kata.

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE:

 • pompki 30, przysiady 40, brzuszki 40,
 • tor przeszkód, przeskoki przez płotki, drabinka koordynacyjna,
 • przewrót w przód, pad w tył, pad w przód, pad w bok.