Powrót
Jakub Juśkiewicz
2 dan

Przygodę z karate rozpocząłem w 1992 roku pod okiem jednego z prekursorów sztuk walki w Polsce sensei Włodzimierza Kwiecińskiego. Przez pierwsze lata intensywnych treningów miałem przyjemność uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez sensei: Arkariusza Szpota, Jacka Wierzbickiego oraz Radosława Olczyka. Jako junior brałem udział w zawodach organizowanych przez PFKT w makroregionie łódzkim. Uczestniczyłem regularnie w seminariach prowadzonych przez: Hidetaka Nishiyama, Ilija Jorga, Avi Rokah. Po ukończeniu studiów, jak to bywa w dorosłym życiu, zmieniły się priorytety i zakończyła się przygoda związana z Karate.

Do powrotu do Karate skłonił mnie mój syn a w zasadzie poszukiwanie dla niego miejsca gdzie mógłby: tracić swoją energię, rozwijać się fizycznie, poznać zasady Budo. Wówczas to miałem przyjemność poznać shihan Krzysztofa Chałupkę, który rozbudził na nowo pasję do sztuki walki, pokazują drogę jaką wyznaczył Soke Takayuki Kubota w stylu Gosoku-Ryu. Powrót jednak nie był łatwy mimo, iż podstawy karate wywodzą się z jednego miejsca to droga Gosoku-Ryu jest inna, zaczynając od podstawowej pozycji, kończąc na kata.

Treningi w Honbu Dojo Raszyn, seminaria i zawody u Soke Takayuki Kuboty w słonecznej Kalifornii oraz hanshi Charles Scotta w śnieżnej Alasce to ciągły rozwój, możliwość poznania nowych technik oraz kata, doskonalenie posiadanych umiejętności ale przede wszystkim ciekawi i bardzo serdeczni ludzie mający wspólną pasje, których spotyka się na swojej drodze (IKA Family). 

Egzamin na pas mistrzowski, który uważam za początek drogi, miałem zaszczyt zdać pod okiem założyciela stylu Soke Takayuki Kubota w GLENDALE KARATE TRAINING CENTER w Los Angeles w 2016 roku.