3 KYU
Brązowy

KIHON:

 • Sanbon-zuki, ZD,
 • Age-uke, Gedan-barai, Soto-uke (wszystkie bloki tą samą ręką), Gyaku-zuki, ZD,
 • Oi-zuki, Gyaku-zuki, (ta sama ręką) Gedan-barai, Uraken-uchi, Gyaku-zuki, ZD,
 • Kizami mae-geri, Mae-geri (noga do przodu), Gedan-barai, Gyaku-zuki, ZD,
 • Gosok-uke (skrócenie pozycji), RD, Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD,
 • Ura-zuki (ch) z przejściem do przodu, RD, ta sama ręka Kizami-zuki (pozycja przejściowa), Gyaku-zuki, ZD,
 • Kizami-mawashi-geri, Mawashi-geri, ZD,
 • Mae-geri (ch), ta sama noga mae-geri(j), ZD,
 • Ushiro-geri (do tyłu), ZD,
 • Shuto uke (do przodu), przez plecy Shuto-uke, do tyłu Shuto-uke, KkD,
 • Yoko-tetsui-uchi (usa), Uraken-uchi, Kagi-zuki, KD,
 • Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD, Shuto-uke, Mae-ashi-geri, KkD, Gyaku-zuki, ZD,
 • Asibarai, Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD.

KUMITE:

 • Tori: Kizami-zuki, Gyaku-zuki -> Uke: Gosoku-uke, Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD,
 • Tori: Mae-geri, Mawashi-geri -> Uke: Gedan-barai, Haishu-uke, Gyaku-zuki, ZD,
 • Tori: Oi-zuki (j), Gyaku-zuki (ch) -> Uke: Uchi-uke (z krokiem do tyłu), ta sama ręka Gedan-barai, Gyaku-zuki, ZD,
 • Tori: Kizami-zuki, Gyaku-zuki -> Uke: dowolna obrona i kontra,
 • Tori: Mawashi-geri -> Uke: dowolna obrona i kontra,
 • Kumite-wolna walka - trzy walki.

KATA:

 • Heian 1-5,
 • Ni no kata,
 • Basai-dai.

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE:

 • pompki 45, przysiady 50, brzuszki 40,
 • tor przeszkód, przeskoki przez płotki, drabinka koordynacyjna,
 • przewrót w przód, pad w tył, pad w przód, pad w bok,
 • skoki na skakance 60s, bieg na 1km.