2 KYU
Brązowy

KIHON:

 • Gosoku-uke, RD, Kizami-zuki, Gyaku-zuki,ZD,
 • Gosoku-uke ze zmianą nogi, RD,
 • Mae-geri, Gosoku-uke, Oi-zuki, Gyaku-zuki, ZD,
 • Shuto-uke, Kizami-mae-geri, Gosoku-uke, Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD,
 • Praca bioder na podstawie kopnięcia Mae-geri, ZD,
 • Kizami-mawashi-geri, Mawashi-geri, Yoku-uraken-uchi, Gyaku-zuki, ZD,
 • Age-uke, Gedan-barai, Soto-uke, Uchi-uke (tą samą ręką), Gyaku-zuki, ZD,
 • Gedan-barai ta sama ręka Soto-uke (j), KD, Kagi-zuki, KD,
 • Yoko-geri-kekomi ta sama noga Yoko-geri-keage, KD,
 • Ushiro-geri po obrocie,
 • Shiho-gyaku-zuki, ZD,
 • Ashi-barai, Kizami-zuki, Gyaku-zuki, ZD,
 • Sanbon-geri (ta sama noga), Mae-geri, Mawashi-geri, Yoko-geri, ZD,
 • Mae-geri, Mawashi-geri, Yoko-geri, Ushiro-geri, Gyaku-zuki, ZD,
 • Test stu kopnięć i uderzeń (wybiera zdający).

KUMITE:

 • Tori: Kizami-zuki, Gyaku-zuki -> Uke: dowolna obrona i kontra,
 • Tori: Mae-geri, Mawashi-geri -> Uke: dowolna obrona i kontra,
 • Tori: Oi-zuki -> Uke: Gosoku-uke, Kizami-zuki, Gyaku-zuki,
 • Tori: Kizami-zuki, Gyaku-zuki -> Uke: Kote-uke, Sreiuto-uke (ze zmianą nogi), dowolna kontra,
 • Tori Dowolna forma ataku (kilka technik) -> Uke: dowolna obrona i kontra,
 • Kumite-wolna walka - trzy walki.

KATA:

 • Heian 1-5 (BUNKAI),
 • Uke no kata,
 • Ni no kata,
 • Kime no kata,
 • Bassai dai (shotokan).

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE:

 • pompki 45, przysiady 50, brzuszki 40,
 • tor przeszkód, przeskoki przez płotki, drabinka koordynacyjna,
 • przewrót w przód, pad w tył, pad w przód, pad w bok,
 • skoki na skakance 60s, bieg na 1km.